ΜΗΝΥΜΑ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
   
Το Χωριό  
 
   
 
   
<< ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΑΓΥΙΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά που αφορούν το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΑΓΥΙΑΣ.

Η ανταπόκριση σας για συγκέντρωση παλαιών αντικειμένων και εμπλουτισμού του Μουσείου με πληθώρα εκθεμάτων ήταν αθρόα και συγκινητική.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Το Μουσείο στεγάσθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας, το οποίο έχει αναπαλαιωθεί.

Το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των €45.000 που προήλθε από τους ακόλουθους τομείς:

Συνεισφορά από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών Έργων: €10.000

Αναπτυξιακά Έργα της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επαρχιακής Διοίκησης: €23.000

Από τον προϋπολογισμό του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάγυιας: €12.000

Σύνολο: €45.000